- privind desemnarea membrilor supleanți din partea Consiliului Local al Oraşului Baia Sprie în Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, respectiv pentru Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Baia Sprie și Școala Gimnazială Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 34 din 24.02.2022