- privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Baia Sprie nr. 15/27.01.2022 privind însușirea  și aprobarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului „Masuri inovative de ocupare si combatere a saraciei si excluziunii sociale”POCU/20/4/2/101898 aferente serviciilor de catering

 Descarca - H.C.L nr. 61 din 28.04.2022