- privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Orașul Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 60 din 28.04.2022