- privind modificarea articolului nr. 9 din  Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Orașul Baia Sprie aprobat  prin Hotărârea Consiliului Local Baia nr. 187/16.12.2021

 Descarca - H.C.L nr. 59 din 28.04.2022