- privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute Ia alin. (3) şi (4) ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  pentru anul 2023, ţinând cont de rata inflaţiei de 5,05%

 Descarca - H.C.L nr. 58 din 28.04.2022