- privind aprobarea depunerii  cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în localitatea Baia Sprie, str. Dragoș Vodă, județ Maramureș”

 Descarca - H.C.L nr. 53 din 20.04.2022