- privind aprobarea exerciţiului financiar pe anul 2021, privind administrarea fondului forestier proprietatea publică a oraşului Baia Sprie, întocmit de Ocolul silvic Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 30 din 24.02.2022