- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 privind administrarea fondului forestier proprietatea publică a oraşului Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 31 din 24.02.2022