- privind aprobarea documentației tehnice, fază Studiu fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție investiții „Construire alee rutieră de legătură între străzile Ghiocelului și Lacului”, precum și aprobarea devizului general

 Descarca - H.C.L nr. 27 din 10.02.2022