- privind aprobarea parcelarii terenului în suprafață de 11941 mp, nr. topo. 727/13/3/6, C.F. nr. 1077 Baia Sprie, teren situat în orasul Baia Sprie, în vederea obținerii Ordinului Prefectului pentru un lot de teren în suprafață de 376 mp, situat la adresa str. Colonia Eliberării, nr. 2, oraș Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 26 din 27.01.2022