- privind identificarea și parcelarea terenului în suprafață de 5198 mp, nr. topo. 2335/71/2/2/2/6  C.F. nr. 50600 Baia Sprie și atesterea la domeniul privat al Orașului Baia Sprie a unui lot de  teren în suprafață de 78 mp, situat în orasul Baia Sprie, str. 1Mai, nr. 18A

 Descarca - H.C.L nr. 25 din 27.01.2022