- privind atestarea nr. cad. 57582, C.F. nr. 57582 Baia Sprie, în suprafață de 70829 mp, proprietar Orașul Baia Sprie, la domeniul public al Orașului Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 24 din 27.01.2022