- privind modificarea şi completarea Hotarârii de Consiliu Local al Oraşului Baia Sprie cu nr. 29/28.02.2019 privind stabilirea condiţiilor de încheiere sau prelungire a contractelor de concesiune pentru terenurile ocupate de garajele edificate până la data prezentei

 Descarca - H.C.L nr. 14 din 27.01.2022