- privind privind prelungirea aplicării până la 30 iunie 2022 a Procedurii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Orașului Baia Sprie de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 06 din 27.01.2022