- privind aprobarea trecerii imobilului situat în Baia Sprie, str. Săsar, nr. 11, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj Napoca, în domeniul public al oraşului Baia Sprie, judeţul Maramureş

Descaraca - H.C.L nr. 115 din 27.06.2019