- privind modificarea HCL 47/28.03.2019 privind identificarea și apartenența la domeniul public al orașului Baia Sprie a terenurilor aferente străzilor din Satu Nou de Sus, 6 tronsoane în suprafață totală de 93556 mp, proprietate publică a Oraşului Baia Sprie

Descaraca - H.C.L nr. 114 din 27.06.2019