- privind identificarea şi parcelarea terenului în suprafaţă de 13419 mp, precum şi atestarea la domeniul privat al oraşului Baia Sprie a terenului în suprafaţă de 1088 mp, situat în Satu Nou de Sus, înscris în CF 1 Satu Nou de Sus, nr. topo 899/2/6/2/2/2/5/2/1

Descaraca - H.C.L nr. 112 din 27.06.2019