- privind aprobarea solicitării de trecere a drumului forestier identificat în UP I, ua 115D Ocolul Silvic Baia Sprie cu nr. inventar 29466 a Ocolului Silvic Baia Sprie şi nr. inventar 2659 a MFP cu denumirea Valea Borcutului, anul construirii 1970, în suprafaţă de 7000 mp, din domeniul public al Statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniului public al Oraşului Baia Sprie

Descaraca - H.C.L nr. 111 din 27.06.2019