- privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Baia Sprie a terenului în suprafaţă de 735 mp, înscris în CF nr. 51186 Baia Sprie, nr. cadastral 51186, situat în Baia Sprie,

str. Colonia Dragoş Vodă, nr. 31

Descaraca - H.C.L nr. 110 din 27.06.2019