- privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a suprafeţei de 347 mp, înscris în CF 56184 Baia Sprie, nr. cadastral 56184, situat în Baia Sprie, str. Pietrosului, proprietatea privată a Oraşului Baia Sprie

Descaraca - H.C.L nr. 108 din 27.06.2019