- privind instituirea unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice locale (adică, a drumurilor comunale sau forestiere ori a altor categorii de drumuri aflate în proprietatea sau administrarea oraşului), de către echipamente, utilaje, etc., destinate obţinerii de venituri conform art. 486, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal

Descaraca - H.C.L nr. 107 din 27.06.2019