- privind aprobarea Listei proiectelor finanţate din bugetul local şi a sumelor necesare finanţării, care au fost depuse în cadrul „Programului local pentru acordarea de finanţări nerambursabile activităţilor nonprofit de interes general pentru domeniile: sport, social, cultură şi culte religioase”

Descaraca - H.C.L nr. 106 din 27.06.2019