- privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Baia Sprie

Descarca - H.C.L nr. 80 din 18.04.2019