- privind acordarea unor mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Baia Mare” în vederea aprobării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe o perioadă de 6 ani, începând cu anul 2019, ce va fi încheiat cu operatorul de transport intern S.C. URBIS S.A.

Descarca - H.C.L nr. 79 din 18.04.2019