- privind identificarea și parcelarea terenului în suprafață de 2407 mp, situat în Orașul Baia Sprie, loc. Tăuții de Sus, str. Morii, nr. topo. 372 fără date de carte funciară, nr. topo. 398, 399, 400, 401 din C.F. nr. 628 Tăuții de Sus și atestarea la domeniul privat al Orașului Baia Sprie a terenului în suprafață de 1440 mp situat în Orașul Baia Sprie, str. Morii, nr. 1, nr. topo. 372 fără date de carte funciară, nr. topo. 398/1, 399/1, 400/1, 401/1 din C.F. nr. 628 Tăuții de Sus

Descarca - H.C.L nr. 78 din 18.04.2019