- privind identificarea și parcelarea terenului în suprafaţă de 924 mp, situat în Oraşul Baia Sprie, loc. Tăuţii de Sus, str. Forestierului, nr. topo 312/7 din C.F. nr. 667, nr. topo. 702/9 din C.F. nr. 678 şi nr. topo. 313/1 fără date de carte funciară şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Orașului Baia Sprie a terenului în suprafață de 802 mp, situat în Oraşul Baia Sprie, str. Forestierului, nr. 86, nr. topo 312/7 din C.F. nr. 667, nr. topo. 702/9 din C.F. nr. 678 şi nr. topo. 313/1 fără date de carte funciară

Descarca - H.C.L nr. 77 din 18.04.2019