- privind identificarea şi atestarea terenului în suprafaţă de 5088 mp ca făcând parte din domeniul public al Oraşului Baia Sprie, situat în oraşul Baia Sprie, teren aferent drumului - str. Rozelor

Descaraca - H.C.L nr. 74 din 18.04.2019